Tiến độ xây dựng cập nhật dự án Nhà ở xã hội Becamex khu Định Hòa tháng 12/2015

Tiến độ xây dựng dự án nhà ở xã hội Becamex khu Định Hòa tính đến ngày 28/12/2015:

Block A4

Các Block D1,D2

Các Block A1,B1,B5

Hiện tại dự án chỉ còn một số căn tầng 4 và tầng 5. Liên hệ để được đặt mua: 0944406336 Phụ Trách Dự Án.